kü üldkoosolekud

1) 04.04.2012 üldkoosoleku protokoll nr 1 

http://sahatee5.onepagefree.com/files/ldkoosoleku protokoll 04.04.2012.pdf

 

2) 27.03.2013 üldkoosoleku protokoll nr 2  

http://sahatee5.onepagefree.com/files/ldkoosoleku protokoll 27.03.2013.doc

 

3) 07.05.2013 üldkoosoleku protokoll nr 3

Kokku kutsutud üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline.

http://sahatee5.onepagefree.com/files/ldkoosoleku protokoll 7.05.2013.nr.3 doc

 

4) 21.05.2013 üldkoosoleku protokoll nr 4

 http://sahatee5.onepagefree.com/files/ldkoosoleku protokoll 21.05.2013.doc

  

5) 04.03.2014 üldkoosoleku protokoll nr 6

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll nr .6 korrig.doc

 

6) 06.05.2014 üldkoosoleku protokoll nr 7

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll nr 7 - 06.pdf

 

7) 11.06.2014 üldkoosoleku protikoll nr.8

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll nr 8- 11.06.2014.pdf

 

8) 16.09.2014 üldkoosoleku protokoll nr.9

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll nr 9-16.09.2014.pdf

 

9) 26.11.2014 üldkoosoleku protokoll nr.10

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll nr 10 26.pdf

 

10) 05.05.2015 üldkoosoleku protokoll nr.11

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 Üldkoosolek 05.05.2015_protokoll nr 11.pdf

 

11) 20.05.2015 üldkoosoleku protokoll nr.2-2015

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 kordusüldkoosoleku protokoll 20.05.pdf

 

12) 15.03.2016 üldkoosoleku protokoll nr.1-2016

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll 1-2016.pdf

 

13) 17.05.2016 üldkoosoleku protokoll nr.2-2016

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 üldkoosoleku protokoll 2-2016.pdf

 

14) 31.05.2016 kordusüldkoosoleku protokoll nr.2-2016

http://sahatee5.onepagefree.com/files/KÜ Saha tee 5 korduskoosoleku protokoll 2-2016.pdf

 

15) 30.03.2017 üldkoosoleku protokoll nr.1-2017

http://sahatee5.onepagefree.com/files/30.03.2017 Üldkoosoleku protokoll 1-2017.pdf

 

16) 18.04.2017 kordusüldkoosoleku protokoll nr.2-2017

http://sahatee5.onepagefree.com/files/18.04.2017 KÜ Saha tee 5 kordusüldkoosoleku protokoll 2-2017.pdf