TÄHTIS TEADE !

Lugupeetud KÜ Saha 5 elanikud !

Уважаемые жильцы KÜ Saha 5!

 

Teatame, et 14.06.-16.06.2017.a. toimub teie majas uute veemõõtjate paigaldamine. Seoses sellega palume tagada juurdepääs veemõõtjatele kogu perioodi vältel ning olla kodus nimetatud päeval ning allpool märgitud ajavahemikul!

Сообщаем, что 14.06.-16.06.2017.a. в вашем доме будут проводиться работы по установке новых водомеров. В связи с этим просим вас на весь период работы обеспечить доступ к своим водомерам. Просим быть дома в указанный день и время!

Tööde teostamise graafik / График проведения работ

 

Kellaaeg

14.06.2017

15.06.2017

16.06.2017

9:00-12:30

Krt 1-9

Krt 18-26

Krt 35-43

12:30-15:30

Krt 10-17

Krt 27-34

Krt 44-50

 

Ühe veemõõtja vahetamine võtab aega keskmiselt  10-15 minutit.

Замена одного водомера займёт в среднем  10-15 минут.

 

OÜ AGR  tel. 6544851 - kontor tel. 5581999 - Vadim